Beter een rebel met smoel dan een meeloper zonder ruggegraat

Binnen de 5 Elementen filosofie komen we langzaamaan uit de Winter (het Water element) en kijken we halsreikend uit naar het licht, de kleur en de warmte van het voorjaar (het Hout element).

Met het Hout element bedoelen we alles wat groeit en bloeit in de natuur.

De kenmerken van het Hout element in de natuur zijn bijzonder, ik noem je een paar:

– het vermogen om vanuit het niets te groeien en te ontwikkelen
– het vermogen om aan te passen en de juiste groeirichting te kiezen
– het vermogen om potentie om te zetten in bloei (transformeren)
 ongeremdheid: de natuur groeit zonder beknotting
– het vermogen om volkomen authentiek te zijn
– de natuur is rebels: het groeit en bloeit op plekken waar je het niet voor mogelijk houdt

Ook wij mensen hebben te maken met Hout energie en Hout aspecten in ons leven en in onze persoonlijke ontwikkeling.

Ook ieder mens is uniek en heeft de potentie om te bloeien, om zijn ware aard en ware natuur te laten zien. Het is ook het diepste verlangen dat een mens kent: helemaal jezelf zijn en onvoorwaardelijke acceptatie.

Net als de natuur is de mens vaak sterk in het aanpassingsvermogen: in plaats van je aan te passen zodat je je eigen unieke groeirichting vindt en ontwikkelt, zo past de mens zich meestal aan ten gunste van zijn omgeving en ten nadele van zichzelf.

Teveel aanpassing leidt tot het verliezen van jezelf en het verliezen van je authenticiteit. Je gaat dan als een kameleon op in de kleurloze grijze massa.

Niemand ziet of hoort je echt.

De Hout energie is verbonden met de spieren en de pezen en onze ogen.

Door onze ogen te gebruiken kiezen we ons eigen unieke pad en groeirichting. Wanneer we ons eigen unieke pad durven kiezen en durven volgen werken onze spieren volop met ons mee in onze natuurlijke groei en beweegrichting. Wanneer je te veel aanpast dwaal je af van je eigen pad.

Er ontstaat innerlijke discrepantie die zich uit in spier- en pees problematiek, pijn in de heupen en slechter zicht (oog problemen).

Mentaal emotioneel bouw je veel frustratie op die uiteindelijk tot boosheid en woede kan leiden en problemen met de lever en galblaas kunnen geven. Wanneer je deze boosheid niet onder ogen komt kan het op lange termijn leiden tot bitterheid en depressie.

Authentiek zijn betekent jezelf de ruimte geven en volop bloeien. Hout aspecten ontwikkelen betekent: daadkrachtig en besluitvaardig zijn, je doel helder voor ogen hebben, aanpakken en niet opgeven. Moeilijke keuzes durven maken in plaats van veilig binnen de comfort zone blijven. Je door niets en niemand laten beknotten in wie je bent en in wat je wilt.

Durf je eigen unieke groeirichting te kiezen en ga daar volledig voor staan, laat je ware natuur zien, ook als dat anderen niet aan staat, want je bent op je mooist als je echt bent.

Beter een rebel met smoel dan een meeloper zonder ruggegraat.

Aanpassing die ten koste van jezelf gaat maakt ziek op lange termijn.

Categorieën: Artikel

0 Comments

Geef een antwoord