In deze blog:

  •  Waarom een woede-uitbarsting zo ontzettend gezond voor je is en helemaal als je je depressief of angstig voelt.

Oh nee wat roep ik nu toch? 
Alleen al bij het lezen van deze titel zullen bij een aantal mensen de haren overeind gaan staan.
In de weerstand, meteen! Want woede is een emotie waar we maar heel moeilijk mee overweg kunnen.

Van de grote 5 emotionele B’s binnen de 5 Elementen theorie

Bang
Boos
Blij
Bezorgd
Bedroefd

is Boosheid – net als Bedroefd zijn, 1 van de meest onderdrukte emoties. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer emoties, maar deze 5 zijn de grootste en belangrijkste.
Alle andere zijn varianten of afgeleiden van deze 5 B’s.

We hebben geleerd om een emotie positief of negatief te noemen. 
Als we Blij zijn mogen we in onze broek piesen van het lachen, maar oh wee als we echt BOOS zijn, dan doen we opeens heel veel moeite om het te onderdrukken. Want boosheid is iets wat we moeten controleren. 

“Beheers jezelf” wordt ons geleerd als we onze primaire boosheid laten gelden. 
Boosheid gaat altijd gepaard met stemverheffing en/of schreeuwen en in onze maatschappij mag dat niet.
Het is ongewenst gedrag en het is ordinair.
We kunnen er niet mee omgaan en drukken het de kop in, we slikken het in.

Maar wat nou als ik stel dat Boosheid en Woede super positieve emoties zijn?
En dat toegeven aan  je boosheid je heel veel kan bieden in positieve zin!
Laten we eerst eens kijken waarvoor Boosheid bedoeld is.

Ieder mens komt op aarde met een oerbehoefte aan autenthiciteit, een gevoel van eigenheid.
Jezelf willen zijn, je eigen keuzes willen maken, je eigen mening willen geven, jezelf willen ontplooien en ontwikkelen op je eigen unieke manier zijn kernwaarden die ieder mens eigen zijn.
Dat zijn behoeftes en verlangens die niet te onderdrukken zijn.
We doen het wel, oh ja heel veel zelfs, want we hebben ook geleerd in onze maatschappij dat aanpassen het makkelijkst is en de weg van de minste weerstand is.

Maar voel maar eens wat er met je gebeurt als je altijd je eigen dingen opzij zet, als je je altijd aanpast aan de ander.
Als je altijd je woorden inslikt terwijl je jezelf heel graag wilt uitspreken.
Als je “voor  de lieve vrede” niets zegt, maar doet wat er van je gevraagd, verlangd of verwacht wordt.
Als je altijd maar dienstbaar bent want dat pas ben je een “goed” mens.

Ieder mens heeft dat oergevoel van: dit past bij mij of dit past niet bij mij.
Dit voelt goed of dit voelt helemaal niet goed.

En iedere keer als je niet beantwoordt aan het oergevoel – noem het je “bron” of je “kern” of wat dan ook, dan raak raak je verwijderd van jezelf.
Dan doe je je eigenheid geweld aan.

Leven met elkaar in relaties doet een enorme aanspraak op je aanpassingsvermogen en je gevoel van: is dit nog in evenwicht? 
Als geven en ontvangen met elkaar in evenwicht zijn en blijven, dan gaat het goed, maar als het alleen maar geven, inleveren en aanpassen is, dan gaat het op de lange termijn fout. Meer dan 33.000 huwlijken eindigen jaarlijks in een echtscheiding, 39 %. Er zijn tal van redenen voor echtscheiding, maar in mijn bescheiden mening is het niet of onvoldoende je eigenheid kunnen waarborgen binnen de relatie, heel vaak de reden.

Kijk ook eens naar de culturen waarin mensen in dictatoriale regeringen onderdrukt worden.
Decennia lang. Je  mag niet zeggen wat je denkt of voelt, je mag je geaardheid niet openlijk leven, bepaalde beroepen mag je niet uitvoeren, vrouwen hebben totaal geen rechten. Mensen zwijgen uit angst. Houden hun mond, passen zich aan en keren naar binnen.

Als je onderdrukt wordt in emotioneel opzicht dan maakt dat het sterkste oergevoel in je los dat er bestaat: eruit willen breken.
Je ziel en je hart vrijmaken en leven in vrijheid waarin je zelf bepaalt wat wel en niet mag.
Niemand heeft het recht de ander de wet voor te schrijven of te bepalen over andersmans leven. 

Het kan niet anders dan dat dit gepaard gaat met een enorme boosheid en woede.
Alles wat er eerder werd ingeslikt komt in een woede-uitbarsting als een vulkaanuitbarsting naar buiten.
Je schreeuwt “de longen uit je lijf” en laat eindelijk je stem horen.

Maar als je je woede inslikt dan gebeurt er iets heel anders. 
Langdurig ingeslikte woede kan omslaan in depressie, in afgeslotenheid, onbereikbaarheid.
Woede die eruit mag richt zich naar buiten, op de buitenwereld.
Woede die wordt ingeslikt en wordt onderdrukt keert zich naar binnen en  kan een depressie vormen.
En daarbij heel veel lichamelijke klachten: ademnood, stemklachten, longproblemen, spijsverteringsproblemen, spanning en stress, slapeloosheid, leverproblemen, spier en peesproblemen, uitputting en gebrek aan levenslust en plezier.

Woede is een scheppingskracht en transformatiekracht die bedoeld zijn om om je te laten voelen dat er een absolute grens aangegeven moet worden tegen onderdukking, uitbuiting, (emotionele/lichamelijke/mentale) mishandeling etc.

Woede is bedoeld om van een negatieve situatie naar een positievere situatie te komen. 
Woede geeft je inzicht in je levenservaringen en het bewust kiezen van positievere gedachten geeft je controle over je ervaringen.
En precies daarom is een woede uitbarsting zo gezond, voor je lichaam en je geest. 

Emoties hebben vibraties/frequenties, ook wel trillingsgetallen genoemd. 
En hoe hoger het getal (hoe lager op de ladder) des te beroerder je je voelt.

We kunnen onze emoties globaal als volgt indelen: 

1 Vreugde, kennis, kracht, vrijheid, liefde, waardering
2 Hartstocht
3 Enthousiasme, gretigheid, geluk
4 Positieve verwachting, geloof
5 Optimisme
6 Hoop
7 Tevredenheid
8 Verveling
9 Pessimisme
10 Frustratie, irritatie, ongeduld
11 “Overweldigdheid”
12 Teleurstelling
13 Twijfel
14 Zorgen
15 Afkeuring
16 Ontmoediging
17 Boosheid
18 Wraak
19 Haat/woede
20 Jaloezie
21 Onveiligheid, schuld, minderwaardigheid
22 Angst, verdriet, neerslachtigheid, waanhoop, krachteloosheid, depressie

Hoe hoger je op deze emotionele ladder zit, des te beter je je voelt. 
Angst en depressie bevatten frequenties/vibraties waardoor je je slecht voelt.
Zit je altijd op die frequentie dan zul je meer gevoelens van dezelfde frequenties aantrekken.
Omgekeerd net zo.
Zit je boven aan de ladder, dat zul je meer positieve vibraties en ervaringen hebben.

Je zou het allerliefst naar vreugde en liefde gaan, maar die liggen nog ver buiten je bereik.

Wat je wel kunt doen is steeds een trapje hoger komen op de emotionele ladder. 
Anders, als je een paar sporten op de ladder overslaat, loop je het gevaar te vallen.
Afhankelijk van waar je je bevindt op de ladder loop je steeds verder naar boven.
En als je goed kijkt is iedere hogere sport positiever dan degene eronder.

Woede staat hoger op de ladder dan angst en depressie en daarom voelt het beter aan om woedend te zijn dan angstig of depressief. 
Als je herkent – bewust – dat boos zijn beter voelt dan depressie vanwege de hogere vibratie en de opluchting die je voelt , dan wordt het gevoel van machteloosheid minder en ben je op weg naar boven op je emotionele schaal.
Terug uiteindelijk naar de verbinding met wie je werkelijk bent.

Als je weet dat je gevoelens het gevolg zijn van de gedachten in je hoofd, dan kun je ook je gevoelens bewust beïnbloeden. 
Steeds als je je angstig en/of depressief voelt kun je jezelf de vraag stellen: Hoe zou ik me het liefst willen voelen? Welke gedachten heb ik daarvoor nodig?
Iedere keer al je bewuste gedachten creëert die je naar boven brengen op je emotionele ladder bereik je uiteindelijk weer je eigen volledige unieke afstemming.

Veel  mensen zullen ervan overtuigd zijn dat je woede ongepast is en dat je je moet leren beheersen. 
Maar niemand kan voor jou bepalen of je woede onterecht is.
Dat voel je alleen zelf.
Voel je een diepe zucht van opluchting na de woede-uitbarsting? Dan ben je op de goede weg naar boven.
Alles wat je opluchting biedt brengt je dichter bij wie jij werkelijk bent.

Als je uit je dak gaat: geef er VOLUIT aan toe maar blijf er niet in hangen, schaad niet opzettelijk mensen door ze te kwetsen, maar geef uiting aan je ongenoegen, je onvrede die jouw levensenergie belemmert. Ieder mens kan boosheid en woede voelen, laat het er ongeremd uitkomen. 
Klim dan bewust verder omhoog op de emotionele ladder door steeds positieve gedachten op te roepen.
Gedachten waar je blijer van wordt.
Zo krijg je weer grip op je “slecht voelen”.

Als we met z’n allen zouden kunnen leren dat boosheid juist de uitweg is van depressie en angst en de weg omhoog naar liefde en geluk, dan zouden we er veel makkelijker mee om kunnen leren gaan.
We hoeven niet bang te zijn voor boosheid.
Steeds als je boos mag zijn, kun je verder omhoog gaan.
Steeds als het niet mag en je het onderdrukt, ga je terug naar depressie en angst.

Boosheid en woede zijn niet negatief, in tegendeel.
Ze maken de weg vrij en open naar je hart.
Want boosheid die in de weg zit wordt allesoverheersend, beneemt je de adem en het plezier in je leven.

Moeder natuur regelt het allemaal vanzelf: als door langdurige hitte de druk oploopt en de atmosfeer klemmend en drukkend wordt is er maar 1 optie: een flinke onweersbui met donder en bliksem waarbij de lucht volledig wordt geklaard en iedereen weer opgelucht kan ademhalen. 

Wees als moeder natuur en volg je natuurlijke oerdriften, omhoog op je emotionele levensladder waar helemaal bovenaan vreugde, kennis, kracht, vrijheid, liefde en waardering zijn.

Daar wil toch iedereen zijn? 

Categorieën: Nieuws

0 Comments

Geef een antwoord