Het is mijn missie jou zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden met het hoogst haalbare doel: van je klachten afkomen of sterk doen verminderen en helen. Met helen bedoel ik: je pijn, trauma’s, verdriet, boosheid en onmacht onder ogen komen. Leren aanvaarden dat ze bij jou en bij het leven horen. Dan kun je stoppen met vechten en leren omgaan met dat wat er is. Je trauma’s zijn wat ze zijn, ze maken jou tot wie je bent, het heeft daarom geen zin ze te ontkennen, want dan ontken je jezelf. Het is mogelijk om te helen als je de oorzaak van je problemen aanpakt. Als je het aandurft om je “fixed mind” uit te dagen, je vastgeroeste denkpatronen en als je bereid bent je emotionele pijn te aanvaarden. Ik doe daarom niet aan symptoombestrijding, je bent daar niet mee geholpen. Dan wordt je vaste klant en dat wil ik niet. Ik wil je echt helpen zodat je verder kunt met je leven en weer kunt genieten.